Fundament :: Słowo Życia :: Poczta :: Forum :: Czat :: Telewizja

Chrześcijański   Portal   Ewangelizacyjny
K A P L I C A
Modlitewnik

Spis modlitw:
Wyznanie, że JEZUS JEST PANEM

idź do spisu


JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.


Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię PANEM, MOIM PANEM, PANEM całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to co chcesz.


Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, Panie. Ty przejmij kierowanie. Uczyń abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej. Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem, ani pieniędzy, ani przyjemności, nałogu, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daje Ci całe moje życie na zawsze.


Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym był jak Maryja, sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. Ja nie chcę już dłużej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.


Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie.


Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i pozostań ze mną na zawsze.
Ojcze nasz

idź do spisu


Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Wyznanie wiary - Credo

idź do spisu


Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Chwała Ojcu

idź do spisu


Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen.Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

idź do spisu


Jezu Najmiłosierniejszy,

mój Panie i Zbawicielu.

Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej

nędzy, grzeszności i niewystarczalności,

oddaję się dziś zupełnie i całkowicie,

świadomie i dobrowolnie

Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.


Ufając Twojej Miłosiernej Miłości.

wyrzekam się na zawsze i całkowicie:

- zła i tego co do złą prowadzi

- demonów i wszelkich ich spraw i pokus

- świata i wszystkiego czym usiłuje mnie

pociągać i zniewalać

- siebie i wszystkiego co buduje

i zaspokaja mój egoizm i pychę.


Oddaję się Tobie Jezu,

Najmiłosierniejszy Zbawicielu,

jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,

jedynej miłości, pragnieniu

i celowi mojego życia.

Z cała pokorą, ufnością i uległością

wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli

oddaję Ci siebie:

- moje ciało, duszę i ducha

- całą moją istotę

- życie w czasie i w wieczności

- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

- wszelkie zmysły, władze i prawa

- wolę i wolność moją

- wszystko czym jestem,

co posiadam i co mnie stanowi.


Nie zostawiam sobie nic,

wszystko oddaję Twojej Świętej Woli

przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.

Rozporządzaj mną jak chcesz,

według Twojego Miłosierdzia.

Broń mnie i posługuj się mną

jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

Jezu, ufam Tobie!

Amen.
Modlitwa do św. Michała Archanioła

idź do spisu


Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. * * * Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.
Zdrowaś Maryjo

idź do spisu


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Pod Twoją obronę

idź do spisu


Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.


"Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża. Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa, [Ty] jedynie czysta i błogosławiona".


Najstarsza zachowana modlitwa maryjna (III w.).
Hymn do Ducha Świętego

idź do spisu


Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie! W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.
Koronka do Miłosierdzia Bożego

idź do spisu


Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca.


Na początku:


Ojcze nasz...

Zdrowaś Mario...

Wierzę w Boga...


Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze i świata całego.


Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie"

(Dzienniczek Bł. s. Faustyny 1,93)
Aniele Boży

idź do spisu


Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Modlitwa za Europę

źródło: www.europe4christ.net

idź do spisu


Ojcze nasz, któryś jest w niebie,


Panie, pomóż nam, byśmy rozpoznali w Tobie kochającego ojca, nasze schronienie i przeznaczenie. Spraw, byśmy podążając za Twoim przykładem, stali się oddanymi ojcami i matkami dla naszych dzieci.


święć się imię Twoje;


Ojcze, obecnie w Europie panuje materializm i indywidualizm. Bez przerwy pytamy: Co będę z Tego mieć? Spraw, abyśmy przestali patrzeć wyłącznie na siebie i potrafili służyć tym, których nam powierzyłeś.


przyjdź Królestwo Twoje;


Ojcze, jesteś Królem mojego serca! Żyj w nim, oddaję je Tobie! Zagość w sercach tych Europejczyków, którzy Cię opuścili. Spraw, abym stał się Twoim posłańcem i miał udział w tworzeniu Twojego królestwa.


bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.


Ojcze, spraw, aby nasze życie było zgodne z Twoją wolą. Otwórz nasze oczy, byśmy widzieli Twoje działanie w naszym życiu i zmiękcz nasze serca, abyśmy nauczyli się ufać Twojej miłości. Europejczycy pytają: Czego pragnę? Pokaż nam Panie Twój plan na nasze życie.


Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;


Ojcze, potrzebujemy Twojej pomocy! Wielu Europejczyków żyje w skrajnej nędzy. Ześlij nam tych, którzy mogą to zmienić! Modlę się również za tych, którzy cierpią z powodu duchowego ubóstwa. Tak wiele Twoich dzieci w Europie nie widzi sensu życia. Są samotni, nie czują się potrzebni i kochani. Napełnij nasze serca Twoją miłością, abyśmy uznali, że Ty jesteś naszym ojcem i nauczyli się kochać naszych bliźnich.


i odpuść nam nasze winy,


Ojcze, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ty wskazałeś nam, co jest dobre, a my Ciebie nie posłuchaliśmy. Jako Europejczycy prosimy Cię o przebaczenie grzechów przeciw życiu. Wiele nienarodzonych dzieci straciło życie i coraz częściej słyszy się głosy popierające eutanazję. Obecnie zaczynamy manipulować embrionami ludzkimi. Tylko Ty jesteś Panem życia i śmierci. Ojcze, wybacz nam!


jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;


Kochający Ojcze, naucz nas przebaczać tym, którzy przeciw nam zgrzeszyli, nawet jeżeli nie zostaliśmy przeproszeni. My nie mamy prawa osądzać. Pokaż nam, jak być wspaniałomyślnym dla naszych bliźnich tak jak Ty jesteś wspaniałomyślny dla nas.


i nie wódź nas na pokuszenie,


Ojcze, każdego dnia jesteśmy narażeni na pokusy. Naucz nas odróżniać dobro od zła. Umocnij nas, abyśmy służyli Ci wiernie. Modlimy się szczególnie za wiele Twoich dzieci, które zostały zranione przez niekontrolowaną seksualność. Uwolnij je i przywróć im czystość!


ale nas zbaw ode Złego.


Ojcze, Zło chce nas zranić, podsuwając nam złe rozwiązania. Jesteśmy zwodzeni przez różne filozofie i ideologie. Pobłogosław nas, abyśmy w naszych ciemnościach zobaczyli Twoje światło. Daj nam przywódców, którzy pomogą nam widzieć.


Albowiem Twoje jest Królestwo, i moc, i chwała na wieki wieków.


Ojcze, czekamy na przyjście Twojego Królestwa! Chcemy przysporzyć Ci chwały, która należy się tylko Tobie! Nie pozwól Europie odejść od Ciebie, ześlij swojego Ducha, aby odnowił Stary Kontynent. Amen.

dodaj swoją modlitwę