Chrześcijański   Portal   Ewangelizacyjny
F U N D A M E N T

Fundament :: Słowo Życia :: Poczta :: Forum :: Czat :: Telewizja

Jezus Chrystus.
Wiara.
Biblia.
Chrześcijanie.
Jezus Chrystus

JEZUS CHRYSTUS

Wyznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

www.emmanuel.pl/wspolnota   

 

„Jezus jest moim Panem i Zbawicielem!”. To wyznanie rodzi się z osobistego spotkania z Jezusem. Jest to fundament, od którego się zaczyna twoja droga. Jeśli wyznasz tę prawdę ustami, a w sercu uwierzysz, że Jezus zmartwychwstał - dostąpisz zbawienia (Rz 10,8-10). Przyjmij sercem zmartwychwstanie Jezusa: Chrystus nie jest „światopoglądem”, „treścią teologiczną”, „przekonaniem”, „tym w co wierzysz”, ale Osobą, która żyje. Jest Kimś, do kogo możesz się zwrócić, On słyszy cię i odpowiada na twoje wezwanie. U początku swojej drogi potrzebujesz wyznać słowami wobec braci i sióstr: ”Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Oddaję Mu całego siebie. On jest Panem mojego domu, mojej pracy, rodziny i wszystkiego, co posiadam. Ogłaszam Go Panem całego mojego życia”.

 

Kiedy wyznałeś Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, On bardzo poważnie przyjął twoje słowa. Jest zawsze wierny przymierzu, które zawarł z tobą. To wyznanie, w pełni świadome i dobrowolne, w wieku dojrzałym, jest twoim potwierdzeniem i zgodą na sakrament chrztu świętego, który otrzymałeś jako niemowlę (lub poprzedziło twój chrzest, jeśli przyjmowałeś go jako dorosły). Wtedy uczynili to twoi rodzice, wyznając - w twoim imieniu - wiarę. Teraz, wraz z tym wyznaniem, przejmujesz dziedzictwo wiary.

 

Za tym wyznaniem niech idzie twoje serce. Daj prawo Jezusowi, by ingerował w twoje życie, upominał się o ciebie, prowadził cię drogą, która może ci się wydawać trudna i z której możesz być niezadowolony. Wiara jest nie tyle naginaniem intelektu do pewnej prawdy, ale podporządkowaniem swojego życia Chrystusowi. On będzie przemieniał twoje życie, jeśli Mu na to pozwolisz. Jezus nie niszczy przy tym twojej wolności. Każdą łaskę, jakiej chce ci udzielić, poprzedza wejrzeniem w głąb twojego serca, z pokornym pytaniem, czy się zgadzasz. Dlatego za prawdą wyznawanych słów winna iść prawda twojego serca, wewnętrzna zgoda na to, by Chrystus rzeczywiście stał się Panem twojego życia.